📌 Úvod do Shopify Markets

V dnešním rychle se měnícím světě e-commerce je klíčové optimalizovat online obchod pro různé trhy a segmenty zákazníků. S platformou #Shopify je nyní možné přizpůsobit váš obchod pro různé geografické trhy nebo pro segment B2B. Přizpůsobení může zahrnovat specifický obsah, design nebo nabídky pro konkrétní trh či segment. Připojte se ke mně, abychom společně prozkoumali, jak můžete využít tyto funkce k maximalizaci vašeho online podnikání. 🌍 #ShopifyExpert #EcommerceStrategy #GlobalExpansion #B2BStrategy #SoundsGoodAgency

🌐 O Trzích

Trhy pomáhají podnikům spravovat zážitek své značky tím, že různým zemím a regionům přiřazují různá nastavení. Trh může cílit na jednu zemi/region nebo na skupinu zemí/regionů.

🚀 První přístup k trhům

🆕 Pro nové uživatele Shopify:

🔹 Primární trh: Vaše hlavní prodejní oblast, určená adresou vašeho obchodu a základní měnou.

🔹 Mezinárodní trh: Seznam populárních zemí/regionů, do kterých podobní obchodníci prodávají. Tento trh je ve výchozím stavu neaktivní.

🔹 Země, do kterých neprodáváte: Země/regiony, které nejsou zahrnuty v žádném jiném trhu. Zákazníci z těchto regionů nemohou dokončit nákup.

🔄 Pro stávající uživatele Shopify:

🔹 Vaše předchozí nastavení jsou migrována do trhů, jako je Primární trh, jednozemní trhy na základě měn a mezinárodních domén a Mezinárodní trh.

🔐 Oprávnění zaměstnanců pro správu trhů

Pro přístup k stránce Trhy potřebuje zaměstnanec oprávnění k:

 • 🏠 Domů
 • 📦 Objednávky (Upravit & Exportovat)
 • 🛍️ Produkty (Exportovat)
 • 📊 Analytika
 • 💸 Slevy
 • ⚙️ Nastavení obchodu (Spravovat & Domény)

🌍 Typy trhů

 • 🔸 Primární trh: Vaše hlavní prodejní oblast, často vaše domácí trh, určená měnou vašeho obchodu.
 • 🔸 Jednozemní trhy: Trhy, které cílí pouze na jednu zemi/region. Základní měna je nastavena na měnu této země nebo na základní měnu vašeho obchodu.
 • 🔸 Vícezemní trhy: Obsahují více než jednu zemi/region. Ve výchozím nastavení je základní měna měna vašeho obchodu, ale lze povolit místní měny.
 • 🔸 Mezinárodní trh: Vytvořen ve výchozím nastavení, zahrnuje seznam zemí/regionů, do kterých jiní podobní obchodníci mohou prodáv.

🛠️ Správa vašich trhů

 • Přidání trhu: Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Přidat trh."
 • Zadejte název trhu.
 • Klikněte na "Přidat země/regiony" a vyberte požadované.
 • Klikněte na "Hotovo" a poté na "Uložit."

Náhled trhu:

 • Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Spravovat" vedle požadovaného trhu.
 • Z nabídky "Náhled" vyberte jazyk pro náhled

Aktivace trhu:

 • Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Spravovat" vedle trhu, který chcete aktivovat.
 • Klikněte na "Aktivovat trh."

Deaktivace trhu:

 • Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Spravovat" vedle trhu, který chcete deaktivovat.
 • V nabídce "Další akce" klikněte na "Deaktivovat trh."

Odstranění trhu:

 • Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Spravovat" vedle trhu, který chcete odstranit.
 • V nabídce "Další akce" klikněte na "Odstranit trh."

Upravit země/regiony v trhu:

 • Přejděte do Nastavení > Trhy.
 • Klikněte na "Spravovat" vedle požadovaného trhu.
 • Klikněte na "Upravit" pro přidání nebo odebrání zemí/regionů.
 • Klikněte na "Uložit."

🌐 Nastavení trhu

Každý trh má svou vlastní sadu nastavení, která určuje, jak váš obchod funguje v tomto konkrétním trhu. Zde je přehled:

Domény a jazyky:

🔗 Doména: Odkazuje na webovou adresu, kde zákazníci přistupují k vašemu obchodu. Například apotheca-mundi.myshopify.com.

🌐 Jazyky: Jazyky dostupné pro váš obchod v tomto trhu. V tomto případě jsou dostupné čeština a angličtina.

Produkty a cenové nastavení:

🛍️ Zahrnutí produktu: Určuje, které produkty jsou v trhu dostupné. Například "Všechny produkty zahrnuty" znamená, že každý produkt ve vašem obchodě je dostupný zákazníkům v tomto trhu.

💰 Měna: Měna, ve které jsou produkty oceněny. V tomto kontextu jsou produkty oceněny v českých korunách (CZK Kč).

Celní a dovozní daně:

🛃 Toto nastavení určuje, zda vybíráte celní a dovozní daně za objednávky odeslané na tento trh. V tomto scénáři "Nejsou vybírány celní a dovozní daně."

Doprava:

🚚 Sazby: Počet různých dopravních sazeb dostupných pro tento trh. Zde jsou "2 sazby."

🌍 Destinace pro dopravu: Určuje, kam odesíláte. V tomto případě "Doprava do Angoly."

Nastavení obchodu:

💳 Platby: Tato sekce vám umožňuje spravovat platební metody, které přijímáte pro tento trh. Je důležité zajistit, aby platební metody byly vhodné pro cílovou skupinu trhu.

🏷️ Daně: Toto nastavení určuje, zda vybíráte daně za produkty prodané na tomto trhu. V tomto případě "Nejsou vybírány daně."

🎯 Závěr

V dnešní digitální době je nezbytné, aby podniky byly schopny přizpůsobit své online platformy různým trhům a segmentům zákazníků. Díky nástrojům, jako je Shopify, je tento proces jednodušší a efektivnější než kdy dříve. Ať už jste novým uživatelem Shopify nebo zkušeným obchodníkem, výhody správného nastavení a správy vašich trhů jsou nesmírné.

Věnujte čas pochopení různých trhů, které můžete cílit, a optimalizujte svůj obchod tak, aby vyhovoval specifickým potřebám každého trhu. V dnešní globalizované ekonomice může být vaše schopnost efektivně cílit a obsluhovat různé trhy klíčem k vašemu úspěchu v e-commerce.

Nezapomeňte, že každý trh je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. S nástroji Shopify máte všechny nástroje, které potřebujete k tomu, abyste byli úspěšní. Takže se ponořte, experimentujte a sledujte, jak váš online obchod roste a rozšiřuje se na nové trhy po celém světě. 🚀🌍

#ShopifyTips #EcommerceGrowth #GlobalEcommerce #ShopifyExpansion #B2BOnline #ShopifyStrategy #EcommerceOptimization #MultiMarketStrategy #ShopifyForBusiness #OnlineRetail #ShopifyBestPractices #EcommerceTrends #DigitalSales #ShopifyInsights #CrossBorderEcommerce #ShopifyGuide #EcommercePlatform #ShopifySuccess #DigitalMarketplace #ShopifyGlobal #SoundsGoodAgency

Let's begin

Our goal is to build strong and lasting cooperation.
David
Robin
João
Eva